Bộ truyền động : dầm biên , vòng bi , bánh xe, bánh răng , trục